بسم الله

  • درباره جایزه سلامت اداری
  • اسناد بالادستی سلامت اداری

بخشی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی

فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن در کشور به فضایی نیازمند است كه در آن سرمایه گذار، صنعت گر، عنصر فعال در كشاورزی، مبتكر علمی و جوینده ی كار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند كرد و كسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

آموزش های ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد    اسناد و قوانین بالادستی سلامت اداری

جایزه مدیریت سلامت اداری چیست؟

logoجایزه مدیریت سلامت اداری بعنوان یک نظام ارزیابی اختیاری و بمنظور شناسایی و معرفی سازمانهای موفق در حوزه ایجاد زیرساختهای لازم جهت  پیاده سازی مدیریت سلامت اداری در سال 1389 بصورت غیردولتی (در شرکت توسعه پایدار به شماره ثبت 325095) طراحی گردید. نخستین دوره این جایزه در سال 1390 اجرایی شد و تا کنون 4 دوره از این نظام ارزیابی بصورت سالانه برگزار گردیده است.

اخبار سلامت اداری

salamat edari 66برای مشاهده آخرین اخبارحوزه

سلامت اداری کلیک کنید

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .جایزه مدیریت سلامت اداری

etelaei red mبسمه تعالی
با توجه به مشخص شدن نتایج قطعی چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری از کلیه سازمانهای حاضر در این فرآیند تقاضا دارد در اخبار و  تبلیغات خود صرفا از عنوان "کامل" جایگاه کسب شده و مرجع ارزیابی –"جایزه مدیریت سلامت اداری"- استفاده نمایند. بدیهی است در صورت استفاده به طرق دیگر روابط عمومی جایزه نسبت به درج تکذیبیه خبر در مبادی اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود.

salamat edari Exhibitionدر راستای فرهنگ سازی ارتقاء سلامت اداری و بمنظور تسهیم دانش و تجربیات پیاده سازی مدیریت سلامت اداری و اجرایی نمودن اسناد بالادستی در سطح دستگاههای اجرایی، سازمانهای خدمات عمومی و بنگاههای اقتصادی جایزه مدیریت سلامت اداری مطابق سنوات پیشین برگزاری چهارمین نمایشگاه "ارائه دستاوردهای مقابله با فساد اداری" را همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از سازمانهای برگزیده دوره چهارم این نظام ارزیابی در دست اجرا دارد.

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد