بسم الله

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .جایزه مدیریت سلامت اداری

etelaei red mبسمه تعالی
با توجه به مشخص شدن نتایج قطعی چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری از کلیه سازمانهای حاضر در این فرآیند تقاضا دارد در اخبار و  تبلیغات خود صرفا از عنوان "کامل" جایگاه کسب شده و مرجع ارزیابی –"جایزه مدیریت سلامت اداری"- استفاده نمایند. بدیهی است در صورت استفاده به طرق دیگر روابط عمومی جایزه نسبت به درج تکذیبیه خبر در مبادی اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود.

salamat edari Exhibitionدر راستای فرهنگ سازی ارتقاء سلامت اداری و بمنظور تسهیم دانش و تجربیات پیاده سازی مدیریت سلامت اداری و اجرایی نمودن اسناد بالادستی در سطح دستگاههای اجرایی، سازمانهای خدمات عمومی و بنگاههای اقتصادی جایزه مدیریت سلامت اداری مطابق سنوات پیشین برگزاری چهارمین نمایشگاه "ارائه دستاوردهای مقابله با فساد اداری" را همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از سازمانهای برگزیده دوره چهارم این نظام ارزیابی در دست اجرا دارد.

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد