بسم الله

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .نحوه ثبت نام دوره ششم

سازمان های متقاضی جهت حضور در ششمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری می بایست مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند.

الف ) اعلام آمادگی رسمی جهت حضور در فرآیند ارزیابی:

در این مرحله سازمان كتبا آمادگی خود را جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری به امور اجرایی جایزه اعلام نموده و نماینده رسمی و تام الاختیار خود را به همراه اطلاعات تماسی در نامه مذكور معرفی می نماید . (نمونه متن نامه اعلام آمادگی)

ب ) ارسال فرم ثبت نام و دریافت تاییدیه:

در این مرحله سازمان فرم ثبت نام را تكمیل نموده و ارسال می نماید . فرم ثبت نام را از اینجا دریافت کنید  ( دریافت فرم ثبت نام در قالب فایل PDF  قالب فایل WORD)
پس از بررسی فرم ثبت نام در صورت تاییدیه اولیه ، مراتب جهت اقدام پرداخت هزینه ثبت نام به اطلاع رابط سازمان رسانیده خواهد شد.

ج ) پرداخت هزینه:

در این مرحله سازمان هزینه ثبت نام را به حساب اعلام شده واریز نموده و تصویر فیش واریزی را جهت نهایی سازی ثبت نام ارسال می نماید.

هزینه ثبت نام و حضور در فرآیند ارزیابی:

سازمان بزرگ (بیش از 100 نفر پرسنل رسمی) 84000000 ریال معادل هشتاد و چهار میلیون ریال

سازمان‌ کوچک یا متوسط (کمتر از 100 نفر پرسنل رسمی) 75000000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیئن ریال


همچنین هزینه ایاب و ذهاب پذیرایی و اقامت احتمالی تیم ارزیاب (در خارج از تهران) بعهده سازمان متقاضی خواهد بود.

شماره حساب :

حساب شماره 1-11787670-110-219 بانک پاسارگاد شعبه مطهری- کد 219

به نام شرکت بهره وری توسعه پایدار ( دبیرخانه جایزه)

شماره شبا IR950570021911011787670001

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد