سازمان های برگزیده

 • bime_salamat.png
 • metro_tehran.png
 • bank_ansar.png
 • bargh_tehran_bozorg.png
 • bargh_tabriz.png
 • bank_tejarat.png
 • palayesh_gaz_bidboland.png
 • bank_meli_iran.png
 • banader_gilan.png
 • bime_iran.png
 • estandard_ostan_tehran.png
 • bank_mellat.png
 • bank_karafarin.png
 • bime_ma.png
 • gaz_tehran.png
 • shahrdari_shiraz.png
 • meli_gaz.png
 • gaz_ardabil.png
 • bank_refah_kargaran.png
 • beheshte_zahra.png
 • bank_eghtesad_novin.png
 • bargh_khorasan_razavi.png
 • tozi_bargh_hormozgan.png
 • bime_karafarin.png
 • bank_pasargad.png
 • bargh_mantagheye_azarbayjan.png
 • bimeye_parsiyan.png
 • mantagheye_4_amaliyat_enteghal_gaz.png
 • bargh_azarbayjan_gharbi.png
 • bargh_ostan_ghom.png

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .مستندات بالادستی

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را ارائه نموده تا در اعتلای بیش از پیش سلامت نظام اداری ایران اسلامی نقش آفرین باشد.

آموزش های ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

آشنایی با تخلفات اداری (بخش اول)

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

salamat edari 04مقدمه: اولین عنوان از 38 مورد تخلف اداری كه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) بدان اشاره شده «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری» است. به نظر می رسد به خاطر گسترده بودن مصادیق این تخلف اداری و تفاسیر مختلفی كه از این مفهوم قابل ارائه است، بخش زیادی از تخلفات شناسایی شده در دستگاه های اجرایی به استناد این عنوان (بند 1 از ماده 8 قانون) مورد رسیدگی قرار می گیرند. در این مجال به تشریح ابعاد مختلف این تخلف اداری و زوایای پنهان و آشكار آن می پردازیم و در سلسه مطالب آتی نیز دیگر عناوین لازم به توضیح از فهرست تخلفات اداری را واكاوی خواهیم كرد.

ادامه مطلب...

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را ارائه نموده تا در اعتلای بیش از پیش سلامت نظام اداری ایران اسلامی نقش آفرین باشد.

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

برگزیدگان جایزه مدیریت سلامت اداری

natayej salamat edariتا کنون در دوره های مختلف جایزه مدیریت سلامت اداری ارگان ها، سازمانها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی در سطح ملی موفق به کسب جایگاه های مختلف جایزه مدیریت سلامت اداری شده اند. برای مشاهده بخشی از برگزیدگان جایزه مدیریت سلامت اداری کلیک نمایید.

 

برگزیدگان جایزه مدیریت سلامت اداری