بسم الله

 • درباره جایزه سلامت اداری
 • اسناد بالادستی سلامت اداری

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری و مبارزه با فساد، مستندات ذیل را ارائه نموده تا در اعتلای بیش از پیش سلامت نظام اداری ایران اسلامی نقش آفرین باشد.

 گوشه ای از مبانی قانونی مدیریت سلامت اداری

 • سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری
 • سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه
 • قانون مدیریت خدمات كشوری
 • سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
 • قانون ارتقای سلامت اداری ومقابله با فساد
 • قانون مجازات اسلامی
 • قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
 • برنامه ارتقای سلامت اداری ومقابله با فساد(مصوبه هیاًت وزیران)
 • آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی (مصوبه هیاًت وزیران)
 • ده برنامه تحول نظام اداری کشور

برای مطالعه مستندات و دریافت اطلاعات بیشتر به این بخش مراجعه نمایید

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد