بسم الله

  • درباره جایزه سلامت اداری
  • اسناد بالادستی سلامت اداری

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .مستندات جایزه سلامت اداری

salamat edari l2در اسناد و سیاست های کلان نظام بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع سلامت اداری اشاره گردیده است همچنین نگاه به آمار منتشره در خصوص وضعیت مبارزه با مفاسد اداری از دیدگاه سازمانهای بین المللی (هرچند مغرضانه) و از سوی دیگر توجه به اینکه مساله مبارزه با مفاسد اداری در سازمان ها با نگاه و کشف جرم مورد بررسی قرار گرفته و عمدتا تعامل سازنده ای فی مابین واحدهای پیشگیری و مبارزه با فساد صورت نمی پذیرد و نیز خلاء نظام های ارزیابی اختیاری مرتبط با سلامت اداری در انبوه جوایز و جشنواره ها اهمیت وجود نظامی برای ارزیابی زیر ساخت های سلامت اداری را بیش از پیش نمایان ساخت . به همین منظور جایزه مدیریت سلامت اداری بمنظور شناسایی و تقدیر از سازمان هایی كه درحوزه زیرساختی انگیزشی و توانمندسازی عملكرد مناسبی داشته اند در سال 1389 طراحی گردیده و تاكنون چهار دوره از این نظام ارزیابی سالانه با اهداف سنجش توانمندی های موجود در سازمان جهت مدیریت سلامت اداری ، سنجش نظام های انگیزشی موجود در سازمان جهت پرهیز از توسعه فساد اداری و سنجش نظام ها ، ساختارها و فرهنگ سازی مرتبط با سلامت اداری اجرایی گردیده است.

جایزه مدیریت سلامت اداری که به‌صورت خصوصی (شرکت توسعه پایدار به شماره ثبت 325095) فعالیت می‌نماید تاکنون با بررسی مستندات سازمان‌های مختلف در بخش‌های گوناگون توانسته است با توسعه رویکرد پیشگیری و توجه به زیرساخت های سلامت اداری در سازمان ها در ارتقای مدیریت سلامت اداری نقشی هر چند کوچک ایفا نماید و حضور داوطلبانه سازمان‌ها در این نظام ارزیابی نیز خود بیانگر عزم مدیران و کارشناسان در مبارزه با مفاسد و ارتقای زیرساخت‌های مدیریت سلامت اداری است.
بیانیه ماموریت جایزه مدیریت سلامت اداری
جایزه مدیریت سلامت اداری استفاده از مدل های روز سنجش مدیریت و سامانه های هوشمند سنجش عملکرد، رسالت خود را ارزیابی سالانه و مستمر زیرساخت های ارتقاء سلامت اداری و از بین برنده فرصت های بروز مفاسد اقتصادی سازمان ها تعریف نموده است. همچنین سازمان اجرایی جایزه خود را موظف به تقدیر از سازمان های برگزیده و عارضه یابی سازمان های متقاضی این نظام ارزیابی می داند. دستیابی به این مهم ضمن ایجاد انگیزه های سازمانی، جامعه را نسبت به مساله مبارزه با مفاسد اداری حساس
می نماید. همچنین تشکیل شبکه ای از سازمانهای موفق، خبرگان، مروجان و مشاوران ارتقاء سلامت اداری نیز از ماموریت های کلیدی این جایزه است.

چشم انداز 5 ساله جایزه مدیریت سلامت اداری

جایزه مدیریت سلامت اداری در تلاش است تا ضمن معرفی سازمان های برگزیده در هر یک از بخش های اقتصادی بعنوان الگو در چارچوب مدل ارزیابی جایزه، شبکه بهینه کاوی سلامت اداری را به صورت غیر دولتی تشکیل دهد.

اهدف کلان جایزه مدیریت سلامت اداری

1- سنجش مستمر شناسایی وضعیت زیر ساخت های ارتقاء سلامت اداری سازمانهای متقاضی
2- ارزیابی، شناسایی و تقدیر از سازمان های موفق در حوزه سلامت اداری بصورت مستمر
3- فرهنگ سازی ارتقاء سلامت اداری در جامعه با حمایت سازمان های برگزیده
4- ایجاد شبکه تعاملی سازمان های حاضر در ادوار جایزه مدیریت سلامت اداری
5- تشکیل بانک اطلاعاتی اقدامات موثر در بهبود سلامت اداری سازمان ها متناسب با بخش های اقتصادی
6- دانش افزایی سلامت اداری از طریق برگزاری نشست ها، سمینارهای تخصصی و دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت
7- ایجاد یک منبع منسجم، یکپارچه و قابل دسترس در حوزه منابع علمی و اطلاعاتی سلامت اداری با حفظ طبقه بندی اطلاعات جهت استفاده جامعه دانشگاهی و پژوهشگران

ارزیابی سازمان ها متقاضی در جایزه مدیریت سلامت اداری، در شش محور مطابق مدل ترسیمی زیر صورت می پذیرد.همچنین چک لیست ارزیابی (معیارهای ارزیابی) در صورت تمایل سازمان ها، قابل ارائه می باشد

modle95

مدل ارزیابی جایزه
رهبری و مدیریت سلامت اداری
نظام ها و ساختارها
كاركنان و مدیریت سلامت اداری
سخت افزار و مدیریت سلامت اداری
نظام مدیریت سلامت اداری

نتایج عملكرد سلامت اداری
(ارائه دستاوردهای سلامت اداری در قالب اظهارنامه جایزه)

 

در حوزه های پنجگانه نخست ، ایجاد و استقرار سازوکارهای مدیریتی و بهبود فرآیندهای سازمانی در زمینه ارتقای سلامت اداری متناسب با محور مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد
در محور نتایج نحوه پیاده سازی و نتایج با قابلیت نشر دانش حاصل از عملیاتی نمودن پروژه های بهبود در هر یک از محورهای پنجگانه در قالب اظهار نامه پروژه بهبود بررسی می گردد

محور ششم (نتایج)
نتایج رهبری و مدیریت سلامت اداری
نتایج نظام ها و ساختارها
نتایج كاركنان و مدیریت سلامت اداری
نتایج سخت افزار و مدیریت سلامت اداری
نتایج نظام مدیریت سلامت اداری

 

 

س ) نحوه ارزیابی سازمان ها به چه شكل است ؟
ج ) ارزیابی ها بر اساس چك لیست استخراج شده از مدل و مستندات و اظهارنامه در خواستی از سازمان صورت می پذیرد. تیم ارزیابی جایزه پس از دریافت مستندات سازمان نسبت به ارزیابی اولیه اقدام نموده و پس از صحه گذاری مستندات (که در صورت لزوم در محل سازمان به صورت حضوری خواهد بود) امتیاز هر محور محاسبه می گردد. پس از نهایی سازی امتیاز هر محور، امتیاز تجمیعی سازمان معین می گردد.

س ) تاكنون چند دوره جایزه مدیریت سلامت اداری اجرایی گردیده است ؟
ج) تاكنون پنج دوره از جایزه مذكور اجرایی گردیده است.

س ) سازمان بزرگ ، متوسط و كوچك به چه سازمانی اطلاق می گردد ؟
ج ) سازمانی كه پرسنل رسمی آن بیش از 100 نفر باشد سازمان بزرگ، سازمانی با پرسنل رسمی بین 50 تا 100 نفر متوسط و در غیر این صورت سازمان کوچک محسوب می گردد.

س ) مدل طراحی شده برگرفته از چه مدلی است ؟
ج ) مدل ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری در چهارچوب مدل ارزیابی مدیریت دانش مرکز بین المللی بهره وری آسیایی(APO) و با در نظر گرفتن الزامات و قوانین بالادستی در حوزه سلامت اداری و سیاست های کلی نظام اداری و همچنین خلاء های شناسایی شده در سازمان ها در ادوار مختلف جایزه مدیریت سلامت اداری طراحی و بازنگری گردیده است

س ) چه سازمان هایی امكان حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری را دارند ؟
ج ) كلیه دستگاه های اجرایی بنگاه های اقتصادی ، سازمان های خدماتی و موسسات آموزشی و پژوهشی بزرگ و متوسط كشور می توانند بصورت اختیاری در این فرایند ارزیابی شرکت نمایند.

س ) رتبه بندی جایزه به چه شكل است ؟
ج) از دوره پنجم جایزه مدیریت سلامت اداری مقرر گردید به منظور شناسایی بیشتر سطوح امتیازی ، جایگاه هر سازمان در جایزه مدیریت سلامت اداری متناسب با دهک امتیازی از بیشینه امتیاز مدل ارزیابی (1000 امتیاز) اعلام گردد.

س) نحوه اعطای تندیس های زرین، سیمین و برنزین به سازمان های برگزیده چگونه است؟
ج) به منظور اثربخشی بیشتر ارزیابی ها ، سازمان ها در بخش های پولی و بانکی ، انرژی و خدمات عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر بخش سازمانی که بیشترین امتیاز را نسبت به سایر سازمان های بخش متبوعه کسب کرده باشد تندیس زرین و به همین ترتیب تندیس سیمین و برنزین کسب می نماید

نشانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان پنجم، پلاک 15، واحد 8


تلفن (021)   88736057، 88735610،  88171913


پست الكترونیك جایزه مدیریت سلامت اداری

info[at]salamatedari.ir

salamat edari l 05

سازمان های متقاضی جهت حضور در ششمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری می بایست مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند.

الف ) اعلام آمادگی رسمی جهت حضور در فرآیند ارزیابی:

در این مرحله سازمان كتبا آمادگی خود را جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری به امور اجرایی جایزه اعلام نموده و نماینده رسمی و تام الاختیار خود را به همراه اطلاعات تماسی در نامه مذكور معرفی می نماید . (نمونه متن نامه اعلام آمادگی)

ب ) ارسال فرم ثبت نام و دریافت تاییدیه:

در این مرحله سازمان فرم ثبت نام را تكمیل نموده و ارسال می نماید . فرم ثبت نام را از اینجا دریافت کنید  ( دریافت فرم ثبت نام در قالب فایل PDF  قالب فایل WORD)
پس از بررسی فرم ثبت نام در صورت تاییدیه اولیه ، مراتب جهت اقدام پرداخت هزینه ثبت نام به اطلاع رابط سازمان رسانیده خواهد شد.

ج ) پرداخت هزینه:

در این مرحله سازمان هزینه ثبت نام را به حساب اعلام شده واریز نموده و تصویر فیش واریزی را جهت نهایی سازی ثبت نام ارسال می نماید.

هزینه ثبت نام و حضور در فرآیند ارزیابی:

سازمان بزرگ (بیش از 100 نفر پرسنل رسمی) 84000000 ریال معادل هشتاد و چهار میلیون ریال

سازمان‌ کوچک یا متوسط (کمتر از 100 نفر پرسنل رسمی) 75000000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیئن ریال


همچنین هزینه ایاب و ذهاب پذیرایی و اقامت احتمالی تیم ارزیاب (در خارج از تهران) بعهده سازمان متقاضی خواهد بود.

شماره حساب :

حساب شماره 1-11787670-110-219 بانک پاسارگاد شعبه مطهری- کد 219

به نام شرکت بهره وری توسعه پایدار ( دبیرخانه جایزه)

شماره شبا IR950570021911011787670001

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد